Hirurgija toraxa
     
   
 

Asortiman proizvoda u ponudi endoskopije toraxa obuhvata endoskope, instrumente i aparate za torakoskopiju, medijastinoskopiju, divertikuloskopiju, ezofagoskopiju i različite metode bronhoskopije, uključujući tehnike za ranu detekciju tumora pluća metodom autofluorscencije.

Torakoskopija se najpre koristi za dijagnostiku pleuralnih poremećaja. Međutim, zahvaljujući inovacijama instrumenata od tada su se procedure razvile od dijagnostičkih pregleda do minimalno invazivnih intervencija u regionu toraxa.

Endoskopska hirurgija medijastinuma obuhvata uvek odstranjivanje limfnih čvorova u dijagnostičke svrhe ili resekciju medijastinalnih tumora.
Bronhoskopski pregledi disajnih puteva mogu biti izvedeni korišćenjem rigidnih ili fleksibilnih aparata.  Rigidna bronhoskopija je metod izbora za većinu intervencija. Fleksibilna bronhoskopija se uglavnom koristi u dijagnostici.
KARL STORZ u svojoj ponudi ima sledeće proizvode za hirurgiju toraxa:

  1. Set za ezofagoskopiju
  2. Set za divertikuloskopiju
  3. Set za bronhoskopiju za odrasle i decu
  4. Set za autofluorescentnu bronhoskopiju
  5. Set za Medijastinoskopiju
  6. Single-puncture torakoskopija
  7. Video asistirana torakoskopija (VAT)
  8. Video asistirana mini torakotomija
 

 

 

 
     
     
         Copyright @ 2009 design by A. B. YELNIK