Veterinarska medicina
     
 
 
 

Vlasnici životinja sve više brinu o kvalitetu medicinske nege koju mogu da pronađu. U mnogim slučajevima oni očekuju istu sofisticiranu dijagnostiku i hiruršku tehniku za svoje ljubimce kaja je dostupna i ljudima.

Svaki napredak u dijagnostici i terapeutskoj tehnici naročito onaj koji minimizuje traumu, i vraća životinji brzo  normalno zdravlje – predstavlja napredak za  dobrobit  i životinja i vlasnika.

Veterinarski hirurzi sve više koriste endoskope kako u hirurgiji konja, goveda i ovaca tako i kod malih životinja: pasa, mačaka i ptica.

KARL STORZ nudi endoskopske sisteme za sve oblasti veterinarske medicine, razvijene u saradnji sa veterinarima sa univerziteta, privatnih praksi i istraživačkih centara.

 

 

 

 
     
     
         Copyright @ 2009 design by A. B. YELNIK