Video sistemi i aparati
     
 
 
 

U proteklih 60 godina KARL STORZ  je  jedan od vodećih svetskih kompanija u oblasti razvoja i proizvodnje hirurških i medicinskih instrumenata i aparata.
 
Od samog osnivanja KARL STORZ posvećuje veliku pažnju razvitku video tehnologije. Na samom početku to su bili jednostavne  35 mm kamere da bi danas imali  FULL HD sisteme koji omogućuju prenos visoko kvalitetne slike tokom endoskopskih procedura.

Osim video sistema proizvodni program KARL STORZ aparata obuhvata i:

  1. Insuflatore gasa
  2. Sukcione i irigacione sisteme
  3. HF hirurške jedinice
  4. Motorne sisteme
  5. Sisteme za litotripsiju
  6. Izvore svetla
  7. Sisteme za čuvanje podataka (foto- video sisteme)
 

 

 

 
     
     
         Copyright @ 2009 design by A. B. YELNIK